​Вентиляція виробничих приміщень

Ефективна вентиляція виробничих приміщень - це установка, яка належним чином скидає забруднене повітря з місця викидів, максимально обмежуючи його розповсюдження в холі і водночас забезпечуючи приплив належно очищеного та очищеного повітря для потреб працівників. Роботу слід враховувати і планувати як для місцевої (місцевої), так і для загальної витяжної вентиляції, а також для подачі вентиляції.

Забезпечення ефективної вентиляції на робочих місцях у виробничих цехах призводить до створення середовища, безпечного для здоров’я працівників, а також підтримки якості виробничого процесу та зниження рівня відмов використовуваного обладнання, наприклад, через запиленість повітря. Промислове повітря може містити тверді речовини (пил і волокна), газові та біологічні забруднювачі, які мають подразнюючу, алергічну, токсичну, канцерогенну або радіоактивну дію, що може спричинити професійні захворювання або дискомфорт, наприклад, через неприємні та неприємні запахи.

Забруднене тепло та пара також вважаються забрудненням. Горючі та вибухонебезпечні забруднювачі повітря в концентрації, що перевищують допустимі значення, можуть бути небезпечними для людей та предметів, оскільки їх наявність може призвести до вибухів та пожеж. Для забезпечення належних умов праці необхідно точно оцінити загрозу, її тип та розмір, а також визначити заходи та методи профілактики.

Ефективна вентиляція - це установка, яка належним чином відводить забруднене повітря з місця викидів, максимально обмежує його розповсюдження в залі та одночасно забезпечує подачу належним чином очищеного та очищеного повітря для потреб працівників. Роботу слід враховувати і планувати як для місцевої (місцевої), так і для загальної витяжної вентиляції, а також для подачі вентиляції. Розрахунок необхідного потоку відпрацьованого та поданого повітря (розведення повітря до допустимої концентрації) є початком робіт над проектом вентиляції у виробничих цехах. Правильне розташування дифузорів та витяжок у приміщенні та вибір інших пристроїв (вентилятори, АГУ, вентиляційні апарати, кабелі, пилозбірники, фільтри тощо) також є ключовим питанням.

Проектування вентиляції повинно відповідати законодавчим вимогам, що містяться у відповідних постановах та нормах. Точне знання технологічних процесів, розподілу джерел забруднення, їх типу, кількості та способу розповсюдження, а також місць, де відбувається їх найвища концентрація, є основою для прийняття рішень щодо вентиляційних розчинів, розташування місцевих вихлопів (стаціонарних або пересувних), а також вентиляційних дифузорів та витяжних систем в цілому. Кожен проект для виробничих цехів є унікальним і потребує окремого аналізу.

Copyright © . All Rights Reserved